Analytická evidence

Analytická evidence je v podstatě přehledné a funkční rozdělení jednotlivých účetních zápisů tak, aby osoba, která dané účetnictví vede, měla dostatečné a detailní informace o veškerém hospodaření a mohla tak bez problému splnit nutné daňové a účetní povinnosti.

Analytická evidence mimo jiné pomáhá účetním mít přehled o přijatých dotacích a nákladech a také prezentovat čerpání rozpočtu v konkrétních položkách.

S tímto termínem se na našem webu setkáte v souvislosti s vedením účetnictví.


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: