Archivace účetních dokladů

Důležitou otázkou, na kterou si mnoho podnikatelů a živnostníků neumí odpovědět, je jak archivovat účetní doklady. Jak dlouho je musím skladovat? Kdy mohu stohy papírů skartovat? Můžu být stíhaný, když dokumenty nearchivuji? Přečtěte si náš článek a dozvíte se více.

Archivace dokladů je ošetřená zákonem

Nejen stát potřebuje mít přehled o vaší podnikatelské činnosti, a tak je nezbytné doklady archivovat dle § 31 zákona o účetnictví. Pokud pokyny nejsou dodrženy, hrozí účetní jednotce pokuta až 3 % z hodnoty úhrnu rozvahy. Proto je rozumné svěřit účetnictví, včetně archivace dokladů, odborné firmě.

Dokumenty s archivací 5 let:

  • účetní doklady a knihy
  • odpisové plány, inventurní soupisy
  • účetní záznamy potřebné k vedení účetnictví

Dokumenty s archivací 10 let:

  • výroční zprávy
  • účetní uzávěrky
  • doklady pro stanovení daně z přidané hodnoty

Pokud je záruční lhůta delší, než archivační lhůta, uchovává se dokument po celou dobu záruky.

Označení dokumentů a jejich skartace

Svěřte nám kompletní vedení účetnictví.

Archiv skladuje stovky dokumentů. Je tedy nesmírně důležité umět správně používat značky, které napomáhají ke správnému řazení archiválií, k jejich snadnému nalezení a také ke skartaci. Pokud chcete doklady skartovat před ukončením činnosti firmy, je nutné opatřit dokument normovanými značkami a poslat ho do příslušného státního archivu.

Všechny tyto starosti vám odpadnou, když využijete odborné služby archivace účetních dokladů. Naše firma se archivací dokladů přímo nezybývá, ale dokážeme Vám zprostředkovat kontakt na společnosti, které se zabývají správou, uložením, tříděním a zpracováním písemností včetně skartačních služeb.


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: