Co je daňová evidence?

Zajistíme vám spolehlivé vedení daňové evidence.

Daňová evidence je dle §7b zákona o daních z příjmu určena ke stanovení základu pro výpočet daně z příjmu. Je tedy obdobou daňového účetnictví především pro všechny drobné podnikatele, kteří neuplatňují tzv. paušály. Vedení daňové evidence tak slouží nejen pro výběr daně, ale i pro samotné podnikatele, aby měli přehled o stavu a pohybu svého majetku a dluhů.

Vedení daňové evidence je určeno pro všechny podnikající fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s ročním obratem do 15 mil. korun.

U vedení daňové evidence je předepsaný pouze obsah údajů o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, a oddělené údaje o majetku a závazcích. Toto základní dělení je potřeba rozšířit o členění příjmů a výdajů na daňové a nedaňové. Na základě vedení daňové evidence budete finančnímu úřadu dokazovat, že jste v daňovém přiznání uvedli vaše daňové příjmy a výdaje ve skutečné výši. Proto je povinnost daňovou evidenci archivovat a udržovat přehlednou.

Vedení daňové evidence je pro menší podnikatele často optimální řešení. Pro zajištění spolehlivého a přehledného zpracování, vám nabízíme nadstandardní služby včetně jednání s finančním úřadem. Kontaktujte nás přes formulář a nechte vedení daňové evidence na odbornících.

Máte zájem o kompletní vedení daňové evidence? Kontaktujte nás!


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: