Jak podat přiznání k DPH?

Přiznání k DPH od profesionálů zamezí komplikacím s finančním úřadem.

Plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) se stane osoba dobrovolně, nebo naplněním zákonných podmínek - typicky překročením obratu. Vždy tak vzniká povinnost platit DPH včetně záloh řádně a včas.  Při evidenci DPH je klíčové datum uskutečnění zdanitelného plnění, které slouží k odvodu daně ve správném období.

Naopak možnost uplatnit nárok na odpočet vzniká až za zdaňovací období, kdy má plátce fakticky k dispozici daňový doklad. Při zpracování přiznání k DPH se proto musí dbát přesně na fakturační období a kompletní evidenci.

Přiznání k DPH se vyplatí zpracovat spolu s ostatním účetnictvím. Díky poskytování kompletních služeb tak budete mít jistotu vždy precizně vedeného účetnictví.

Kompletní služby v účetnictví a DPH zahrnují:

  • zpracování daňového přiznání k DPH a povinné evidence,
  • vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytické evidence,
  • evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku,
  • zpracování bankovních a pokladních dokladů, kontrola úhrad,
  • zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce,
  • kompletní cash flow,
  • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů.

Správně provedené přiznání k DPH vás ochrání od nepříjemností při kontrole finančního úřadu. Nechte si své přiznání k DPH zpracovat od odborníků, kteří vám ušetří čas a pomohou racionalizovat účetnictví. Kontaktujte nás přes formulář a my vás zbavíme starostí s odvodem DPH.

Máte zájem o přesné přiznání k DPH? Kontaktujte nás!


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: