Jak založit firmu?

Odborně vám poradíme, jak založit firmu.

Založení firmy je prvním krokem pro vaše úspěšné podnikání. Kromě základního podnikatelského záměru k tomu ale potřebujete splnit celou řadu právních úkonů a povinností. Poradíme vám, jak založit firmu. Pro podnikání jsou nejzajímavější především společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a akciové společnosti (a.s.). Jejich proces založení se liší především výšší základního kapitálu a organizační strukturou.

Obchodní společnost z právního hlediska vzniká ke dni zápisu v obchodním rejstříku u příslušného restříkového (krajského) soudu. Pro zápis do obchodního rejstříku musí být dodržen správný postup, jak založit společnost. Základním dokumentem obchodní společnosti je společenská smlouva - u akciové společnosti zakladatelská listina - s úředně ověřenými podpisy. Ta stanoví základní kapitál a rozdělení výše vkladů mezi zakladatele.

Základní kapitál u s.r.o. činí minimálně 1 Kč (u akciové společnosti 2 milióny Kč) a musí být před zápisem složen na bankovním účtu.

K založení společnosti s ručením omezením je zejména třeba:

  • firma a sídlo společnosti
  • určení společníků a výše základního kapitálu
  • určení správce vkladu a složení základního kapitálu
  • určení prvních jednatelů a způsobů jednání za společnost
  • výpisy z rejstříku trestů u jednatelů
  • živnostenská oprávnění a příslušné koncese

V současné době kladou rejstříkové soudy velký důraz na správný název firmy. Firma by neměla být zaměnitelná s již zapsanou společností do obchodníhho rejstříku. Název firmy musí splňovat zejména tyto náležitosti (pro základní prověření názvu doporučujeme www.overovac.cz):

  • odlišné alespoň o 3 znaky od již zapsaných společností
  • nezaměnitelné při výslovnosti, příklad: kola loka je to samé, jako cola loca
  • místní přislušnost není odlišující znak, např. Firma Praha s.r.o. působí jako pražská pobočka společnosti Firma s.r.o., stejné jako CZ, HK, apod.
  • mezery, tečky, a opakující se znaky se nepočítají, příklad: firmaaa.cz je to samé co firmacz

Zapsáním do obchodního rejstříků začínají běžet lhůty obchodní společnosti pro registrace. K registraci u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojištovny je lhůta 8 dnů za předpokladu, že společnost má zaměstnance. K zaregistrování vybraných daní u finančního úřadu je lhůta 30 dnů od zapsání.

Založení společnosti v České republice je poměrně komplikovaný a formální proces. Pro správné a bezproblémové vyřízení se proto vyplatí spolupracovat s profesionály. Poradíme vám a pomůžeme s přípravou příslušných podkladů, smluv a notářských potvrzení. Pro rychlé založení společnosti nás kontaktujte přes níže přiložený formulář.

Chcete poradit, jak založit společnost? Kontaktujte nás!


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: