01.12.2011 08:00

Jaké změny proběhnou ve stavebnictví v roce 2012?

Nevyznáte se ve změnách DPH? Využijte vedení účetnictví.

Od 1.1.2012 začne platit nový režim daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH. DPH ve stavebnictví mění především institut přenesení daňové povinnosti.

Režim přenesení daňové povinnosti znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň je přenesena na příjemce plnění - stavební či montážní firmu. Plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, musí vystavit daňový doklad se sazbou DPH. Dále musíte uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečnilo.

Potřebujete poradit se změnami DPH ve stavebnicví nebo vést účetnictví? Kontaktujte nás pro profesionální daňové a účetní služby.

Kde se uplatní změny DPH ve stavebnictví?

Režim přenesení daňové povinnost se uplatní pouze mezi plátci DPH a to pouze při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR) v rámci ekonomické činnosti příjemce plnění. Režim přenesení daňové povinnosti podle změny DPH ve stavebnictví se nepoužije, když je jedním z obchodních partnerů neplátce DPH. To platí, i když příjemce plnění pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu.

Co ovlivní změny DPH ve stavebnictví v roce 2012?

Budovy a jejich výstavbu.

  • Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.

Inženýrské stavby a jejich výstavba.

  • Včetně služeb developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.

Specializované stavební práce

  • tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické…

Dodavatel (poskytovatel plnění) i odběratel (příjemce plnění) mají za povinnost vést přesnou evidenci pro daňové účely. Výpis z předmětné evidence je plátce povinen podat elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání. V něm musíte uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Obraťte se na nás pro přesné vedení daní a účetnictví. Vždy vám zaručíme profesionální služby a poradenství ve složité daňové problematice. Kontaktujte nás a spolehněte se na odborníky.

Potřebujete evidenci daní a vedení účetnictví? Kontaktujte nás


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: