Proč si nechat vést účetnictví?

Profesionálně vedené podvojné účetnictví vám ušetří čas a náklady.

Většina podnikatelských subjektů a obchodních společností má povinnost vést účetnictví. Často se kvůli způsobu - má dati/dal - používá vžitý termín podvojné účetnictví. Kvalitně vedené podvojné účetnictví slouží vždy ke správnému výběru především daně z příjmu a účetní kontrole.

Vedení účetnictví se řídí zejména zákonem o účetnictví zákonem o dani z příjmu. Zákony jsou provedené velkým množstvím prováděcích vyhlášek, které zvyšují nároky na účetnictví. Kvůli úspoře nákladů a požadované vysoké odbornosti je proto nejvýhodnější varianta využít služeb specializovaných společností.

Vedení účetnictví podléhá častým změnám kvůli harmonizaci právního řádu s evropským právem.

Jaké má být účetnictví?

Vždy platí zásada, že účetní jednotky jsou povinny vést podvojné účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Správnost je formální požadavek na dodržení zákonných předpisů. Ostatní požadavky na podvojné účetnictví slouží k faktickému usnadnění výběru daní a kontroly. Dále je určena povinnost archivace, protože podvojné účetnictví se musí vést "způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů". Účetní uzávěrky a výroční zprávy se proto archivují 10 let a ostatní účetní záznamy (např. účetní doklady) po dobu 5ti let.

Správně vedené účetnictví je pro každou firmu neocenitelným pomocníkem k úspěchu. Nabízíme vám proto kompletní služby včetně administrativního zařizování a zastupování na finančním úřadě a ostatních státních institucí. Kontaktujte nás přes formulář a nechte starosti o účetnictví na odbornících.

Chcete spolehlivé podvojné účetnictví? Kontaktujte nás!


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: