Prokurista

Pojem prokurista vždy referuje pouze k fyzické osobě, která je způsobilá k pravním úkonům a musí být zapsána v obchodním rejstříku. Prokurista může jednat jménen určité firmy a je pověřen podepisovat veškeré právní dokumenty a celou řadu smluv.

S tímto termínem se na naše webu setkáte v kategorii o nás, naším prokuristou je pan Ing. Libor Rakovský.


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: