Saldo

Saldo obecně představuje rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. V hlubším slova smyslu se dělí na saldo účtu, které informuje o konečném zůstatku na účtu, nebo saldo obchodní bilance, které označuje rozdíl mezi importem a exportem.

S tímto termínem se na našem webu setkáte v souvislosti s vedením účetnictví.


Kontaktujte nás

AT Consult HK, s.r.o.
Gočárova 504
Hradec Králové
500 02

Tel.: +420 491 611 591
Mobil: +420 731 527 900
Mobil: +420 603 182 250
E-mail: