Upravit stránku

Cash flow neboli peněžní tok vyjadřuje příjem nebo výdej určitých peněžních prostředků. Tedy kupříkladu rozdíl mezi příjmy a výdaji za jeden rok zároveň shrnutě řečeno představuje roční cash flow. Peněžní tok v podstatě vypovídá o schopnosti dané firmy vydělat peníze.

Ze zákona máte povinnost předložit výkaz tohoto cash flow, který jasně informuje o vašem hospodaření. Výkaz cash flow nejčastěji zpracovává automaticky daný účetní software, v našem případě Money S3.

S termínem cash flow se na našem webu setkáte v souvislosti s vedením účetnictví.

Nahoru