Upravit stránku

Pojem prokurista vždy referuje pouze k fyzické osobě, která je způsobilá k pravním úkonům a musí být zapsána v obchodním rejstříku. Prokurista může jednat jménen určité firmy a je pověřen podepisovat veškeré právní dokumenty a celou řadu smluv.

S tímto termínem se na naše webu setkáte v kategorii o nás, naším prokuristou je pan Ing. Libor Rakovský.

Nahoru