Upravit stránku

Saldo obecně představuje rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. V hlubším slova smyslu se dělí na saldo účtu, které informuje o konečném zůstatku na účtu, nebo saldo obchodní bilance, které označuje rozdíl mezi importem a exportem.

S tímto termínem se na našem webu setkáte v souvislosti s vedením účetnictví.

Nahoru